Instalatii electrice

Dezafectarea instalaţiei vechi care se face prin debranşarea ei de la tabloul electric al locuinţei.

Precizăm că nicio parte cablajul electric vechi nu se mai foloseşte, el se extrage din zidărie dacă este posibil.

Întrucat noua instalaţie electrică foloseşte cu totul alte materiale şi numărul circuitelor electrice creşte sunt necesare trasee de cablu noi, nu există posibilitatea (cel puţin în cazul locuinţelor din beton) de a introduce cabluri noi prin spaţiile (tuburile) de la instalaţia veche.

Consultare cu beneficiarul privind poziţionarea prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat ce vor deservi noua instalaţie electrică şi stabilirea traseelor electrice care vor fi executate, respectând cerinţele beneficiarului privind numărul şi poziţionarea locurilor de consum dacă acest lucru respectă normativele tehnice în vigoare.

Executarea de canaluri (şanţuri, spărturi) în structură tare (beton, tencuială) pentru a face loc traseelor de cabluri care urmează să fie instalate. Această etapă este cea mai dificilă şi necesită un volum de muncă destul de mare. Se face prin tăierea betonului cu discuri abrazive pe toată lungimea noului traseu electric şi înlăturarea masei tăiate cu percutoare. Executarea traseelor de cabluri prin pozarea lor pe traseele pregătite în acest sens. Cablurile sunt prinse ferm pe pereţi cu ajutorul diblurilor, bandă montaj, ipsos. În acelaşi timp se face şi cablarea curenţilor slabi (cablu de antenă, internet, boxe, alarmă).

  • montajul dozelor de aparat şi a dozelor de legătură.
  • realizarea conexiunilor electrice în doze, proba instalaţiei.
  • realizarea noului tablou electric la standarde moderne, conform normelor de siguranţă în vigoare, tablou în care se vor regăsi circuite dedicate consumatorilor importanţi aflaţi în locuinţă.
  • montajul aparatelor electrice (prize, întrerupătoare).
  • montajul corpurilor de iluminat echipate cu surse de iluminat corespunzătoare.

Cablajul electric se execută cu materiale de cea mai bună calitate. La traseele electrice îngropate în pardoseală sau pereţi destul de supuse la solicitări mecanice sau la temperatură este recomandată folosirea cablului de tip CYYF (cablu din cupru, rigid), care prezintă următoarele avantaje: rezistent la umiditate, diferenţe de temperatură are întârziere la propagarea focului, reduce riscul de apariţie a unor probleme cauzate de eventuale inundaţii, şocuri etc. Toate prizele din locuinţă vor fi legate la împământare.

Durata de exploatare a lucrării în condiţii normale este de până la 50 ani. Garanţia pentru lucrare este pe viaţă. În ceea ce priveşte aparatajul folosit (gama de prize şi întrerupătoare) recomandăm gama de aparataj modular foarte popular în prezent. Prezintă următoarele avantaje: nu se pot “smulge” din perete ca cele tradiţionale, montaj compact care permite mai multe aparate într-un loc îngust, pana la 6 respectiv 7 module gamă variată de culori şi modele.

Echipa noastră vă poate prezenta modele şi preţuri atractive de la producători de prestigiu în domeniu TEM, GEWISS, SCHNEIDER, BITICINO.

Vă stăm la dispoziţie în orice moment pentru orice informaţie de care aveţi nevoie.

Pentru o ofertă de preţ cât mai corectă nu ezitaţi să ne contactaţi.

Preţuri instalaţii electrice, case, vile

În general, acest tip de lucrări la instalaţii electrice diferă destul de mult de la caz la caz şi este necesară o vizionare a construcţiei respective, eventual a planurilor electrice (proiect electric) dacă există, însă se poate discuta şi posibilitatea unei oferte la cheie pentru instalaţia electrică. Ca referinţă, preţul pentru “un loc de lampă” (priză) este de 25-35 Lei. Acest preţ include doar: executarea cablajului, montarea dozelor de aparat si de legătură, conexiunile electrice în doze, proba instalaţiei. Preţul nu include: realizarea tablourilor electrice şi a prizei de împământare, montajul prizelor şi întrerupătoarelor, a corpurilor de iluminat etc.

În nenumărate cazuri este mai avantajos pentru beneficiar să i se prezinte o ofertă care să acopere toate etapele de lucru pentru instalaţia electrică şi de curenţi slabi conform cerinţelor beneficiarului, cât şi a propunerilor venite din partea furnizorului.

Între lucrările de instalaţii electrice executate la clădirile de locuinţe şi cele industriale, clădiri de birouri, este o diferenţă destul de mare atât în ceea ce priveşte costurile, cât şi perioada de garanţie.

La clădirile de locuinţe (case, vile) nu ne ferim să precizăm că instalaţia electrică trebuie să aibă “garanţie pe viaţă”, lucru foarte posibil dacă folosim materiale de calitate, lucrăm cu oameni care îşi cunosc meseria, sunt autorizaţi pentru asemenea lucrări, respectăm normativele în vigoare. În general, contractele încheiate de noi pentru astfel de lucrări pot beneficia de garanţie de până la 50 ani, dacă se respectă condiţiile din contract şi instalaţia electrică în cauză este exploatată corect.

În general, cînd vorbim de o locuinţă pentru cel puţin o familie sunt necesare 2-3 prize pentru zona dormitoarelor, loc de lampă pe tavan, eventual aplice în unele locuri pe perete, cablarea consumatorilor specifici bucătăriei (o zonă destul de importantă pentru consum), iluminatul exterior pe zidurile casei, circuite aer condiţionat, circuite pentru curenţi slabi (alarmă, TV, boxe etc).

Manopera pentru o instalaţie electrică la cheie este de 2800 lei şi cuprinde: executarea cablajelor instalaţiei electrice interioare conform cerinţelor beneficiarului executarea prizei de împământare executarea conexiunilor electrice în dozele de legătură, montaj doze aparat montajul tablourilor electrice, proba instalaţiei montajul prizelor, întrerupătoarelor şi a corpurilor de iluminat. Preţul este negociabil şi poate scade sau creşte în funcţie de spaţiul de locuit, volumul de muncă, amplasament, cerinţe ale beneficiarului. Pentru un preţ cât mai corect este absolut necesară vizionarea locaţiei respective, discuţii cu proprietarii (responsabilii, reprezentanţii) construcţiei în cauză pentru a stabili necesarul lucrării, etape de lucru, termen de finalizare.

Plăţile pentru manoperă se fac pe etape de lucru, mai exact beneficiarul nu plăteşte nimic până nu vede, verifică ceea ce s-a făcut, conform înţelegerii anterioare. Costul materialelor diferă foarte mult în funcţie de ceea ce se doreşte executat la locuinţa în cauză, cât şi în funcţie de calitatea lor (producător).

Instalaţia electrică este foarte importantă într-o construcţie, cu un grad de risc ridicat, iar calitatea materialelor este covârşitoare în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare şi durata în timp. De asemenea, la sfârşit lucrarea devine “ascunsă” (îngropată) şi orice modificare, intervenţie sau reparaţie se face cu deranj destul de mare şi costuri pe măsură.

Noi prezentăm beneficiarului o listă cu materialele necesare (caracteristici, avize tehnice, firma producătoare) şi preţuri unitare pentru acestea, cât se poate de transparent, iar beneficiarul poate verifica calitatea şi preţul lor în magazinele de specialitate. După ce se stabileşte un acord privind materialele ne ocupăm de procurarea lor în sau fără prezenţa beneficiarului, transport, punere în lucru, iar beneficiarul plăteşte strict ce se consumă pentru lucrare. Este vizibil, se poate măsura, până în momentul în care se acoperă cablajul cu sapa, tencuiala etc.

Ne asumăm întreaga răspundere pentru materialele aduse de noi oferind garanţie pentru ele pe toată durata de viaţă a instalaţiei electrice. Orice intervenţie ulterioară privind un viciu de fabricaţie la produsele noastre va fi suportată de executant. Nu ne putem asuma răspunderea pentru pagube produse de alte persoane care lucrează în zonă sau de proasta întreţinere si exploatare a lucrării de către beneficiar.

În ceea ce priveşte materialele necesare trebuie avut în vedere faptul că nu vom lucra cu materiale neconforme, de provenienţe îndoielnică, iar în cazul în care beneficiarul deţine sau procură o parte o parte din materialele necesare lucrării şi corespund din punct de vedere tehnic, (însoţite de declaraţie de conformitate şi certificat de garanţie) acesta îşi va asuma întreaga răspundere pentru ele pe timpul executării lucrării, cât şi ulterior în timp. În acest caz executantul îşi asumă răspunderea (garanţia) doar pentru punerea lor în lucru (pentru manoperă).

În ceea ce priveşte durata de execuţie a unei lucrări de instalaţie electrică pentru locuinţa descrisă mai sus, de regulă este vorba de două etape principale de execuţie.

Într-o primă etapă: se execută şanţurile (şliţuri) în zidurile construcţiei necesare prinderii cablajului electric şi de curenţi slabi (pozarea cablajului se face ferm cu dibluri şi bandă de montaj). se execută priza de pământare, montajul tablourilor electrice, legăţuri în doze, punerea în funcţiune şi proba instalaţiei electrice. eventual montajul dozelor de aparat se execută după tencuială sau placare. Dacă spaţiul de lucru este accesibil putem finaliza lucrarea de instalaţii în aproximativ 7 – 10 zile lucrătoare.

În a doua etapă, când instalaţia electrică este perfect funcţională, se poate asigura un iluminat de şantier, cât şi locuri de priză pentru desfăşurarea activităţii celorlalte echipe care lucrează pe şantier. În această etapă este cuprins cel mai mare volum de muncă şi este cea mai importantă, de aceea necesită o atenţie deosebită atât din partea executantului, cât şi din partea beneficiarului. Lucrarea devine îngropată, ascunsă şi orice intervenţie ulterioară poate fi costisitoare.

În etapa finală, când finisajele interioare sunt gata, se montează prizele, întrerupătoarele, corpurile de iluminat, se fac verificările finale.

Durata 1-2 zile lurătoare.

Încă de când ne-am început activitatea am pus accentul pe seriozitatea cu care ne tratăm clienţii, transparenţa în relaţia cu oamenii cu care colaborăm, lucru care ne-a adus succesul pe piaţa de profil.

Vă stăm la dispoziţie în orice moment dacă doriţi să ne contactaţi.